Các xe Mitsubishi Pajero Sport 2012 đang bán
tất cả 9 xe

Mitsubishi Pajero Sport Diesel.2WD.AT 2012

 • Mitsubishi Pajero Sport Diesel.2WD.AT 2012
 • Động cơ: Dầu I4
 • 7 chỗ ngồi (5 cửa)
 • Hộp số: Tự động 4 cấp
 • Dáng xe: Gầm cao 7 chỗ
 • Tiêu thụ: 7,75l/100km
 • Đã chạy: 0 km (mới 100%)
797 triệu

Mitsubishi Pajero Sport Diesel 4WD MT 2012

 • Mitsubishi Pajero Sport Diesel 4WD MT 2012
 • Động cơ: Dầu I4
 • 7 chỗ ngồi (5 cửa)
 • Hộp số: Số sàn 5 cấp
 • Dáng xe: Gầm cao 7 chỗ
 • Tiêu thụ: 7,75l/100km
 • Đã chạy: 0 km (mới 100%)
807 triệu

Mitsubishi Pajero Sport Diesel 4WD MT 2012

 • Mitsubishi Pajero Sport Diesel 4WD MT 2012
 • Động cơ: Dầu I4
 • 7 chỗ ngồi (5 cửa)
 • Hộp số: Số sàn 5 cấp
 • Dáng xe: Gầm cao 7 chỗ
 • Tiêu thụ: 7,75l/100km
 • Đã chạy: 0 km (mới 100%)
807 triệu

Mitsubishi Pajero Sport Diesel.2WD.AT 2012

 • Mitsubishi Pajero Sport Diesel.2WD.AT 2012
 • Động cơ: Dầu I4
 • 7 chỗ ngồi (5 cửa)
 • Hộp số: Tự động 4 cấp
 • Dáng xe: Gầm cao 7 chỗ
 • Tiêu thụ: 7,75l/100km
 • Đã chạy: 0 km (mới 100%)
877 triệu

Mitsubishi Pajero Sport Diesel.2WD.AT 2012

 • Mitsubishi Pajero Sport Diesel.2WD.AT 2012
 • Động cơ: Dầu I4
 • 7 chỗ ngồi (5 cửa)
 • Hộp số: Tự động 4 cấp
 • Dáng xe: Gầm cao 7 chỗ
 • Tiêu thụ: 7,75l/100km
 • Đã chạy: 0 km (mới 100%)
791 triệu

Mitsubishi Pajero Sport Diesel 4WD MT 2012

 • Mitsubishi Pajero Sport Diesel 4WD MT 2012
 • Động cơ: Dầu I4
 • 7 chỗ ngồi (5 cửa)
 • Hộp số: Số sàn 5 cấp
 • Dáng xe: Gầm cao 7 chỗ
 • Tiêu thụ: 7,75l/100km
 • Đã chạy: 0 km (mới 100%)
800 triệu

Mitsubishi Pajero Sport Gasoline 2WD/AT 2012

 • Mitsubishi Pajero Sport Gasoline 2WD/AT 2012
 • Động cơ: Xăng V6
 • 7 chỗ ngồi (5 cửa)
 • Hộp số: Tự động 5 cấp
 • Dáng xe: Gầm cao 7 chỗ
 • Tiêu thụ: 9l/100km
 • Đã chạy: 0 km (mới 100%)
993 triệu

Mitsubishi Pajero Sport Diesel 4WD MT 2012

 • Mitsubishi Pajero Sport Diesel 4WD MT 2012
 • Động cơ: Dầu I4
 • 7 chỗ ngồi (5 cửa)
 • Hộp số: Số sàn 5 cấp
 • Dáng xe: Gầm cao 7 chỗ
 • Tiêu thụ: 7,75l/100km
 • Đã chạy: 0 km (mới 100%)
882 triệu

Mitsubishi Pajero Sport Gasoline 2WD/AT 2012

 • Mitsubishi Pajero Sport Gasoline 2WD/AT 2012
 • Động cơ: Xăng V6
 • 7 chỗ ngồi (5 cửa)
 • Hộp số: Tự động 5 cấp
 • Dáng xe: Gầm cao 7 chỗ
 • Tiêu thụ: 9l/100km
 • Đã chạy: 0 km (mới 100%)
975 triệu
inline