TÌM KIẾM THEO TỪ KHÓA

NGƯỜI DÙNG ĐÁNH GIÁ

Người dùng đánh giá Toyota Fortuner 2013

Cộng đồng đánh giá

 • Mức độ hài lòng
 • Vận hành
 • Tiện nghi
 • An toàn
 • Tiêu hao nhiên liệu
 • Chi phí sử dụng

4.1
điểm tổng quát

Thang điểm nhóm đánh giá

Đánh giá của bạn

 • Mức độ hài lòng :
 • Tiện nghi :
 • Tiêu hao nhiên liệu :
 • An toàn :
 • Vận hành :
 • Chi phí sử dụng :

Bài đánh giá nổi bật