Veloster

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/_veloster_2012_6558.jpg

Number of gears: 6.00 cấp

Engine: 1.60L

5 Coupe

Bài viết mới xe Hyundai Veloster

Xem thêm xe

Đang tải thêm ...