Outlander Sport GLS

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/mitsubishi-outlander-sport-2014-6_205.jpg

Number of gears:

Engine: 1.99L

5 SUV 5 chỗ
Mitsubishi Outlander Sport GLX

/files/qsvpro.jpg

Number of gears:  

Engine:

5 SUV 5 chỗ
Outlander Sport GLX

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/2015_mitsubishi_outlander_sport_2_1920x1080_8975.jpg

Number of gears:

Engine: 1.99L

5 SUV 5 chỗ
Outlander Sport CVT Premium

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/2015-mitsubishi-outlander-sport-gt-24l-front-three-quarters_6147.jpg

Number of gears:

Engine: 2.00L

5 SUV 5 chỗ
Outlander Sport CVT

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/2015-mitsubishi-outlander-sport-se-promo_5382.jpg

Number of gears:

Engine: 2.00L

5 SUV 5 chỗ
Gasoline 4x2 AT

https://static.danhgiaxe.com/files/1280x/p1b4b3l2dc1uhvcfo8ngdq1ktf3-6HWyITdrWB.jpg

Number of gears: 8.00 cấp

Engine: 3.00L

7 SUV 7 chỗ

Bài viết nổi bật xe Mitsubishi Outlander Sport

Xem thêm xe

Đang tải thêm ...