• KIA K3 2013

    no.kia

    "Chất lượng cần phải ..."

    23:42:37 25/10/2013
    Chất lượng cần phải kiểm chứng vì về VN bác Hải có thay đổi 1 chút kg giống với K3 Hàn Xẻng
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?