• Honda CR-V 2008

    Nguyễn Ngọc Hiếu

    "CRV khá ồn vì độ cách ..."

    18:05:12 29/01/2013
    CRV khá ồn vì độ cách âm không tốt. Hệ thống treo cũng vậy. Làm gì mà dằn xóc thấy ớn! Tuy nhiên em thích sự rộng rãi thoải mái của nó. Tha hồ mà.... làm gì thì bác biết rồi đó :))
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?