• Mazda BT-50 2012

    chudn

    "Đầu xe cao, khó nhìn thấy ..."

    15:50:59 16/01/2014
    Đầu xe cao, khó nhìn thấy trẻ con đứng trước đầu, rất nguy hiểm. Nên trang bị đủ camera như đã nói ở trên. Gương gập điện rồi nhưng nên thêm tiện nghi bấm khoá là cụp gương vào chứ không có nhiều khi quên, xuống xe rồi lại phải mở cửa lên xe cụp gương!
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?