• Ford Mondeo 2006

    NgToan

    "Ford mondeo V6 đời 2003"

    23:53:10 04/06/2015
    Tôi chạy thấy tuyệt vời, dĩ nhiên các option vào thời 2003 là trên cả tuyệt vời, các dòng xe sau này đôi khi cũng không đủ option như Mondeo, dĩ nhiên với máy V6 thì mức độ tiêu hao nhiên liệu phải cao, độ tăng tốc rất tốt, bám đường ở tốc độ cao.
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?