• Ford Fiesta 2014

    Bexinh

    "Hình dáng xe mình rất ..."

    11:14:18 25/06/2014
    Hình dáng xe mình rất thích, nói chung tiêu chuẩn mình có mua xe thì chắc cũng chỉ cần thế thôi. Nên mình thích chiếc xe này 
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?