• Audi A6 2013

    Đặng Hồ Xuân Sơn

    "Hình như giá tiền bị sai ..."

    22:35:51 08/02/2014
    Hình như giá tiền bị sai ? A6 2013 phiên bản 2.0T giá 2 tỷ 200, còn phiên bản 3.0T giá tới 3 tỷ 300 lận.
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

đồng ý với bạn,giá ở các web vn sai hết rồi,chính xác thì audi a6 trên 100000 đô(chưa trước bạ)

12:07:58 20/04/2015