• Honda City 2013

    Trần Anh Duy

    "Honda city là đối thủ ..."

    02:38:03 08/09/2013
    Honda city là đối thủ chính của Xe Hyundai Accent , Hiên nay Hyundai đã nâng cấp phiên bản Hyundai Accent 2013 và trong thời gian xắp tới sẽ có thêm phien bản 5 cửa, như vậy sẽ tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng. Phòng Kinh Doanh Hyundai An Lac !
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?