• Toyota Vios 2012

    nguyễn công anh

    "k có gì để khen. nội ..."

    21:39:02 29/10/2013
    k có gì để khen. nội thất quá xấu. trang bị quá kém so với xe cũng phân khúc. 
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?