• KIA Morning / Picanto 2011

    onlyluck

    "Kia-Morning này em có thử ..."

    09:24:35 05/10/2013
    Kia-Morning này em có thử qua rồi....chạy trong thành thị cũng tạm ổn....Nhưng khi chạy đường trường, tốc độ cao hơi nguy hiểm về phần lái và bám mặt đường.
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?