• BMW Series 1 2013

    bnhhl

    "Mình thấy chiếc này ngoài ..."

    09:15:17 10/12/2013
    Mình thấy chiếc này ngoài đường. Phần đầu dài giống như cái mỏ vịt. Hơi xấu. Tầm giá này vẫn có nhiều sự lựa chon khác hơn
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?