• Infiniti QX80 2014

    Anh Hai Khía

    "Nếu giá bán khoảng trên ..."

    10:03:48 11/07/2014
    Nếu giá bán khoảng trên dưới 200k USD thì sẽ cạnh tranh tốt với LX570.
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?