• Toyota Altis 2014

    Trịnh Minh Tuấn

    "ngoại thất đẹp, nội ..."

    15:23:58 06/10/2014
    ngoại thất đẹp, nội thất xấu, option ít, vận hành tạm ổn, an toàn khá đảm bảo
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?