• Honda City 2013

    Ford Hà Thành

    "Nói chung là ổn với cái ..."

    13:19:52 23/12/2013
    Nói chung là ổn với cái giá tiền đó, theo Tôi thì mỗi cái nội thất thì nên chọn màu sáng hơn thay vì là mầu đen
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?