• Toyota Altis 2012

    nguyễn hoàng oanh

    "sao bây giờ to còn xài ..."

    13:50:39 15/04/2014
    sao bây giờ to còn xài hộp số vô cấp nữa, không cải tiến gì cả, đang đánh lừa khách hàng sao, Chỉ cần bán thương hiệu thôi sao ?
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?