• Toyota Vios 2014

    Nguyễn Hoàng Oanh

    "toyota không có gì đột ..."

    19:19:23 07/08/2014
    toyota không có gì đột phá trong việc phát triển động cơ mới, không tôn trọng người tiêu dùng.
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?