• Toyota Vios 2014

    SirMit

    "Trừ việc Honda City chưa ..."

    21:06:18 12/05/2014
    Trừ việc Honda City chưa được thời gian kiểm nghiệm thì thấy em Vios này vẫn "dưới" một chút.
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Mitsubishi Attrage [link trang web]

13:17:55 05/03/2015