• KIA K3 2013

    bolbin

    "Ttổng quát xe K3 ..."

    15:01:56 04/11/2013
    Ttổng quát xe K3 2.0AT rất ok.Nếu đem so với Sonata 2.0AT 2013 chỉ kém độ rộng rải thoải mái,chứ phần trang bị an toàn còn cao hơn,nhưng cần có thời gian kiểm chứng thực tế. Một lựa chọn tố cho các bạn muốn mua xe tầm 900 triệu (ra xe chạy).
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Cảm ơn anh bolbin, 1 chia sẽ rất thực tế! :))

11:39:52 12/04/2014