Nổi bật Chờ duyệt Dang Tiep đã viết bài này vào lúc 21:39:11 24/05/2016

Mazda 3 2015

Chuyên mục :

Sau 8 tháng đi 6 ngàn km tôi nhận xét. Xe chưa xứng đáng với giá 960 khi ra biển vì những lý do sau: 1 vỏ mỏng 2 ồn và xóc , muốn cải thiện ...

Nổi bật Chờ duyệt Dang Tiep đã viết bài này vào lúc 21:39:11 24/05/2016

Mazda 3 2015

Sau 8 tháng đi 6 ngàn km tôi nhận xét. Xe chưa xứng đáng với giá 960 khi ra biển vì những lý do sau: 1 vỏ mỏng 2 ồn và xóc , muốn cải thiện ...

Nổi bật Chờ duyệt Dang Tiep đã viết bài này vào lúc 18:22:59 12/09/2015

Mazda 3 2015

trước khi quyết định mua xe 2.0 tôi đã lái thử nhiều dòng xe khác nhau, từ civic, mazda 2 1.5, 2.0 , cx5 , crv 2.0 , crv 2,4, sm5 , qm5, antis 2.0 , camry 2.0 , ...

Về đầu trang
DMCA.com Protection Status