Nổi bật Chờ duyệt Minh Hoàng đã viết bài này vào lúc 15:24:45 20/06/2016

Toyota Hilux 2016

- Trục cơ sở dài hơn đi đỡ sóc hơn nhưng khó xoay sở ở khúc cua hẹp. - Có hỗ trợ khởi hành ngang dốc an toàn hơn với một số địa hình ...

Nổi bật Chờ duyệt Minh Hoàng đã viết bài này vào lúc 15:24:45 20/06/2016

Toyota Hilux 2016

Chuyên mục :

- Trục cơ sở dài hơn đi đỡ sóc hơn nhưng khó xoay sở ở khúc cua hẹp. - Có hỗ trợ khởi hành ngang dốc an toàn hơn với một số địa hình ...

Về đầu trang
DMCA.com Protection Status