Nổi bật Chờ duyệt Huy Phạm đã viết bài này vào lúc 11:26:47 27/06/2016

BMW Series 3 2012

lần đầu lái em nó đi HCM - Đà Lạt , cảm giác đầu tiền là rất bốc, kế tiếp ôm cua rất ngọt, mình đang đi merc C qua em này lái thấy khác ...

Nổi bật Chờ duyệt Huy Phạm đã viết bài này vào lúc 11:26:47 27/06/2016

BMW Series 3 2012

Chuyên mục :

lần đầu lái em nó đi HCM - Đà Lạt , cảm giác đầu tiền là rất bốc, kế tiếp ôm cua rất ngọt, mình đang đi merc C qua em này lái thấy khác ...

Nổi bật Chờ duyệt Huy Phạm đã viết bài này vào lúc 10:53:57 27/06/2016

KIA K3 2013

từng gắn bó với em nó 1 năm liền từ 2014-2015, trước đó từng ngắm và cọc 10tr cho em cruze LTZ, nhưng sau khi vào thử k3 được 10p mình đã ...

Nổi bật Chờ duyệt Huy Phạm đã viết bài này vào lúc 10:53:57 27/06/2016

KIA K3 2013

Chuyên mục :

từng gắn bó với em nó 1 năm liền từ 2014-2015, trước đó từng ngắm và cọc 10tr cho em cruze LTZ, nhưng sau khi vào thử k3 được 10p mình đã ...

Nổi bật Chờ duyệt Huy Phạm đã viết bài này vào lúc 10:21:03 27/06/2016

Mercedes-Benz C-class 2012

đồng quan điểm với bác ở trên, cái gạt nước ồn quá xá, mình cũng đang đi C250 , hiện giờ đi gần 6 vạn nhưng chưa thấy lỗi vặt cái gì, ...

Nổi bật Chờ duyệt Huy Phạm đã viết bài này vào lúc 10:21:03 27/06/2016

Mercedes-Benz C-class 2012

Chuyên mục :

đồng quan điểm với bác ở trên, cái gạt nước ồn quá xá, mình cũng đang đi C250 , hiện giờ đi gần 6 vạn nhưng chưa thấy lỗi vặt cái gì, ...

Về đầu trang
DMCA.com Protection Status