Nổi bật Chờ duyệt Lam Nguyen đã viết bài này vào lúc 19:35:36 26/04/2016

KIA Sorento 2013

Chuyên mục :

Sorento 2013 có hệ thống cách âm quá kém,mỗi lần nhấn ga là nghe rõ tiếng bô,vỏ xe goodyear thì quá cứng & ồn,tiếng máy nghe gõ mồn một ở ...

Nổi bật Chờ duyệt Lam Nguyen đã viết bài này vào lúc 19:35:36 26/04/2016

KIA Sorento 2013

Sorento 2013 có hệ thống cách âm quá kém,mỗi lần nhấn ga là nghe rõ tiếng bô,vỏ xe goodyear thì quá cứng & ồn,tiếng máy nghe gõ mồn một ở ...

Về đầu trang
DMCA.com Protection Status