Bài viết nổi bật xe Genesis

 • Khoa NX

  Bài viết: 807

  Đánh giá sơ bộ xe Genesis G80 2020

  17:05 PM 05/05/2020
  4459
  Đánh giá sơ bộ xe Genesis G80 2020 - Đánh giá, nhận định sơ bộ xe Genesis G80 2020 về thiết kế nội ngoại thất, trang bị tiện nghi an toàn và khả năng vận hành.
 • Khoa NX

  Bài viết: 807

  Đánh giá sơ bộ xe Genesis GV80 2020

  16:02 PM 20/04/2020
  5834
  Đánh giá sơ bộ xe Genesis GV80 2020 - Đánh giá, nhận định sơ bộ xe Genesis GV80 2020 về thiết kế nội ngoại thất, trang bị tiện nghi an toàn và khả năng vận hành.