Q50

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/infiniti-q50_2014_1600x1200_wallpaper_09_1299.jpg

Number of gears: 7.00 cấp

Engine: 1.99L

5 Sedan

Bài viết nổi bật xe Infiniti Q50