QX80

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/2014-infiniti-qx80_100450977_h_9318.jpg

Number of gears: 7.00 cấp

Engine: 5.60L

7 SUV 7 chỗ
QX80

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/infiniti-qx80-2015_009_8658.jpg

Number of gears: 7.00 cấp

Engine: 5.60L

7 SUV 7 chỗ

Bài viết nổi bật xe Infiniti QX80