• Chevrolet Colorado 2013

    Nguyễn Hoàng Oanh

    "Cạnh tranh không lại với ..."

    17:14:16 07/07/2014
    Cạnh tranh không lại với Ranger, Mazda, hilux và cherolet cũng không mạnh ở thị trường việt nam đó là khó khăn lớn đối với GM
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?