Getz 1.4 AT

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/hunter__qeb1280544352_6928.jpg

Number of gears: 5.00 cấp

Engine: 1.40L

5 Hatchback

Bài viết nổi bật xe Hyundai Getz