Cadenza

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/_cadenza_2012_9938.jpg

Number of gears: 6.00 cấp

Engine: 3.50L

5 Sedan

Bài viết nổi bật xe KIA Cadenza

Xem thêm xe

Đang tải thêm ...