Soul 2014

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/hero_soul_2014--kia-960x_3911.png

Number of gears: 6.00 cấp

Engine: 2.00L

5 Hatchback

Bài viết nổi bật xe KIA Soul

Xem thêm xe

Đang tải thêm ...