• Subaru XV 2012

    Cong Dinh

    "Bề ngoài nhìn bắt ..."

    05:42:33 09/11/2014
    Bề ngoài nhìn bắt mắt.vào trong thật sự thất vọng cho 1 chiếc  xe danh tiếng gần 1 tỷ 400.cái thắng tay quá lạc hậu  so với 1 chiếc xe gần sang.thời giờ mà ghế chỉnh cơm giống xe công nông.máy boxer nằm ngang danh tiếng mà yếu quá.Subaru mà đề pa hơn 10 giây quá mất điểm.túm lại tiền thì giống xe sang nhưng xe và đồ chơi thì gần bằng xe Hàn .chán
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?