• Mercedes-Benz GLK-class 2013

    otovn123

    "Bổ sung camera và DVD thì ..."

    17:30:00 01/04/2013
    Bổ sung camera và DVD thì đẹp, không hiểu sao M không chịu trang bị những opt này cho C,E, GLK nhưng opt tiêu chuẩn của xe sang, mà xe của M lại rất khó độ bên ngoài. Không có chức năng star/stop 1 trang bị tiêu chuẩn hầu hết các xe hiện nay.
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?