• Hyundai Accent 2013

    Nguyễn Ngọc Vương

    "Cảm ơn mọi người đã ..."

    10:20:26 13/11/2013
    Cảm ơn mọi người đã tham gia cùng bình luận về dòng sản phẩm của chúng tôi. Ngoài về giá cả chúng tôi còn có các chương trình hỗ trợ về dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, bằng cách tặng cho khách hàng thẻ hội viên sử dụng dịch vụ suốt đời.
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?