• Chevrolet Cruze / Lacetti 2012

    anhnamsg

    "Chẳng hiểu sao nhìn thấy ..."

    17:52:40 29/01/2013
    Chẳng hiểu sao nhìn thấy logo Chevrolet là không thích kể cả em Captival. Thiết kế thô và gốc cạnh quá. :(
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Bà xã em bảo nhìn tưởng xe cứu thương :(

01:44:01 16/09/2014