• Chevrolet Captiva 2016

    Kimnguu

    "Chevrolet Revv"

    11:05:52 02/07/2016
    Giá chưa đến 1 tỉ mà độ an toàn cao hơn hẳn các xe hiện tại, tính năng đầy đủ như dòng trung cấp, độ tiêu hao ổn định thì quá tốt. Sự lựa chọn tốt cho dòng SUV đi gia đình 5 người.
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Captiva chuyên gia hỏng vặt, nhất là cảm biến ABS và ống pô nhanh mục

14:31:38 04/07/2016


Giá của T6 mà Neo Adam, T7 chưa có, không biết ra thẻ luôn giá như thế nào?

22:38:01 03/07/2016


giá xe Chevrolet đây nhé :)

13:57:33 03/07/2016