• Chevrolet Spark / Matiz 2012

    nglekhoi

    "Chiếc xe tốt trong tầm giá"

    22:18:38 16/07/2015
    Bạn không thể đòi hỏi hơn ở một chiếc xe với giá như vậy. Xe chạy đầm chắc ở tốc độ cao. Tốc độ >120km/h tay lái mới xuật hiện hiện tượng rung. Max speed đạt 160km/h cho xe đầy tải 4 người. Tiêu hao nhiên liệu ít, mình chạy Sài Gòn Đà Lạt chưa đến 6l/100km. Thiết nghĩ hệ thống nghe nhìn nên có thêm chỗ cắm usb sẽ hay hơn.
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?