• Honda Civic 2012

    nguyễn hoàng oanh

    "civic không so được với ..."

    13:59:04 15/04/2014
    civic không so được với focus
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Focus mà cùng đời thì bác sẽ thấy nó uống xăng tới mức nào. Focus 2013 mới tiết kiệm nhiên liệu.

08:55:05 21/04/2015