• Renault Koleos 2012

    Trần Trung

    "Có lẽ người Pháp vốn to ..."

    19:02:09 30/10/2013
    Có lẽ người Pháp vốn to và dài nên họ thích cái logo như vậy !
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?