• Porsche Cayenne 2011

    artofwar1

    "Có lẽ nhược điểm duy ..."

    02:32:02 20/01/2014
    Có lẽ nhược điểm duy nhất là tốn nhiên liệu và giá cao. Tuy nhiên đã có khả năng sắm xe này thì đó cũng chẳng phải nhược điểm :D 
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?