• BMW X3 2012

    Duo LE

    "dài rông ..."

    08:33:09 10/12/2013
    dài rông cao: 4.648x2.907x1.661 sai rồi, đúng ra phải là 4648 x 1881 x 1661  
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?