• BMW Series 3 2012

    danhgiaXe

    "Dòng xe này đẹp và giá ..."

    09:45:22 05/03/2013
    Dòng xe này đẹp và giá vừa phải ghê. BMW mà chỉ có 1.4, so với mình nghĩ thì tưởng mắc hơn chứ :D :D
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?