• Mazda BT-50 2012

    Nguyễn Tuấn

    "Đúng là em này ngon ở cái ..."

    12:11:40 22/03/2013
    Đúng là em này ngon ở cái máy 3.2L. Còn thiết kế thì đường cong quá nhiều không mạnh mẽ.
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?