• Chevrolet Aveo / Gentra 2013

    tuandovt

    "Em định tậu con này. Vậy ..."

    18:43:56 18/06/2014
    Em định tậu con này. Vậy mà thấy chính các bác bán xe chê " lỗi hoài" sao mà dám mua. 
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?