• Hyundai Santafe 2013

    munchen

    "Em là em trừ điểm nó cái ..."

    13:40:03 24/08/2013
    Em là em trừ điểm nó cái tội chỉ dẩn động cầu trước.một mẫu xe đẹp,mạnh mẽ mà không có dẫn động 4 bánh thì tiếc vô cùng
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?