• KIA K3 2013

    Nguyễn Hà thủy Tiên

    "Em vẫn thấy chiếc KIA K3 ..."

    14:39:28 10/11/2014
    Em vẫn thấy chiếc KIA K3 của Hàn quốc đẹp hơn, Phiên bản Việt Nam nhìn hơi thô phần đầu
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?