• Mitsubishi Pajero Sport 2012

    thichps

    "Giá cả ban đầu có vẻ ..."

    15:53:04 23/12/2013
    Giá cả ban đầu có vẻ hợp lý, người mua chấp nhận. Tuy nhiên cuối 2013 và tháng 1/2014 khuyến mãi khủng, làm cho những người mua trước thiệt thòi và thất vọng. Cảm thấy xe không còn giá trị như ban đầu. Hãng làm vậy là tự hạ thấp giá trị xe của mình.
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?