• Toyota Fortuner 2012

    Trần Tuấn Anh

    "Giá, mức độ hài lòng"

    00:37:40 15/04/2015
    Chưa nói chuyện rá rổ cao vút, ngồi và đi em này chán ốm. Đúng là do thương hiệu. Ngồi thì ồn, mặc dù cùng gầm bán tải như forrd everest nhưng xử lý ồn thua xa. Trời nóng chạy điều hoà cao một chút thì đừng nói chuyện vượt với leo đèo mất công. Tốm lại là được cái mẽ.
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?