• Chevrolet Aveo / Gentra 2013

    chevroletanthai.com

    "Giá  mềm, chất ..."

    11:32:34 17/10/2013
    Giá  mềm, chất lượng tốt...nếu chòng dòng sedan thì voi giá này không còn có thể lựa chon em nào hơn em này
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?